Badanie satysfakcji pacjenta

Badania Satysfakcji PacjentówWzrost konkurencyjności placówek ochrony zdrowia prowadzi do rywalizacji o pacjenta przez potwierdzenie jakości oferowanych usług medycznych. Obecnie pacjenci chcą otrzymywać świadczenia tam, gdzie będą spełnione ich wymagania, i dlatego wybierają te zakłady, w których funkcjonuje system zarządzania jakością. Zarządzanie jakością przyczynia się do poprawy pozycji rynkowej oraz wizerunku i prestiżu placówki, prowadzi do poprawy wydajności oraz usprawnienia obsługi pacjentów i wzrostu ich zadowolenia. Istotnym elementem zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej stał się pomiar satysfakcji pacjentów. Satysfakcja jest odczuciem wyniesionym podczas korzystania z opieki medycznej. Potrzeby i oczekiwania pacjentów są bardzo różnorodne i mogą się zmieniać. Na podstawie opinii pacjentów można wykryć niedociągnięcia w organizacji opieki lub w postępowaniu z chorym i zaplanować sposób poprawy. Elektroniczna Ankieta Satysfakcji Pacjenta pozwala placówkom służby zdrowia (szpitalom, przychodniom, optykom itp.) zbierać i analizować opinie pacjentów na temat poziomu opieki medycznej.  Raporty i analizy satysfakcji pacjentów (dostarczane e-mailem lub prezentowane na stronie www) pozwalają kierownikom placówek na aktywne zarządzanie poziomem satysfakcji pacjentów.

.
Zalety elektronicznego systemu badającego zadowolenie pacjentów
  • Prostota użycia zarówno dla młodszych jak i starszych pacjentów.
  • System może być używany zarówno w wersji stacjonarnej jak i przenośnej
  • Branding produktu (możliwośc dostosowania kolorów ankiety, umieszczenia loga placówki itp.)
  • Łatwa instalacja i utrzymanie (Plug&Play) – system działa niezależnie od infrastruktury IT, sam wysyła zebrane dane i sam je analizuje.
  • Łatwe w interpretacji raporty satysfakcji pacjentów (wykresy kołowe, trendy itp. )
  • Analizy dostarczane są e-mailem w formacie PDF lub Excel z wybraną częstotliwością (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok)
  • Oszczędność kosztów w porównaniu do tradycyjnych (papierowych) metod badania satysfakcji pacjentów.

Jesteś zainteresowany naszym produktem? Skontaktuj się z nami +48 514 462 579 lub info@opiniotools.pl