3M

Badania satysfakcji klienta - 3M - opinia

Opiniotools współpracuje z firmą 3M – OH&ES z Wrocławia przy projekcie badania satysfakcji klientów w celu poprawy procesów obsługi klienta od Września 2011.

Projekt prowadzony jest przy pomocy oznakowanych znakami firmowymi 3M terminali do zbierania opinii klientów umieszczonych na recepcji. Terminale zaprogramowane są do zadawania 5ciu pytań ankietowych badających satysfakcję klienta w 4 językach (angielski, polski, rosyjski i niemiecki). Wypełnienie ankiety zajmuje klientowi 15-20 sekund.

Dodatkowo poza obsługą terminali badających satysfakcję klientów, Opiniotools przygotowuje raporty podsumowujące zebrane dane dostarczane w cyklach miesięcznych. Zebrane dane mogą być monitorowane z dokładnością co do godziny co pozwala managerowi na zlokalizowaniu problemu i odpowiedz na pytanie „Co mogło spowodować niezadowoleni klienta”

Po dotychczasowej współpracy z Opiniotools mogę powiedzieć, że okazali się bardzo pomocni, odpowiedzialni i profesjonalnie podchodzą do swojej pracy. Z całą pewnością rozważyłbym Opiniotools jako partnera przy przyszłych projektach.

11 Czerwiec 2012

Anthony Crawford

Dyrektor zakładu produkcyjnego