Skala NPS ® na elektronicznym ankieterze w Twoim oddziale.

Nie dawno nasz ankieter do badania satysfakcji klientów zyskał nową atrakcyjną skalę do pomiaru Net Promoter Score ® (patrz obrazek). W badaniu NPS ® klient wskazuje ocenę za pomocą 11 stopniowej skali (od 0 do 10) w odpowiedzi na pytanie np. „Czy poleciłbyś ten oddział znajomym?”. Gdzie  „0” oznacza całkowity brak chęci polecenia na natomiast „10” bardzo duże prawdopodobieństwo polecenia naszej firmy. Skala NPS w naszym ankieterze przechodzi płynnie pomiędzy odpowiedziami negatywnymi (kolory czerwono pomarańczowe) do odpowiedzi pozytywnych (kolory zielone). Odpowiedź na pytanie Net Promoter stała się zatem dla naszego klienta bardzo intuicyjna.  Klient nie zmaga się zatem ze „skomplikowanym” jak dla zwykłego zjadacza chleba pytaniem a Ty zyskujesz rozpoznawalny wskaźnik Net Promoter Score ®

Skala NPS:

  • Odpowiedzi 0-6Detractors – Krytycy – są to użytkownicy, którzy na pewno nie polecą naszej firmy. Są oni również źródłem negatywnych opinii. Mogą służyć natomiast do zebrania informacji na temat co można ulepszyć w naszej firmie. (Nasz system pozwala zbierać komentarze do udzielanych odpowiedzi)
  • Odpowiedzi 7-8 – Passives – Pasywni – są to klienci stosunkowo zadowoleni nie możemy jednak liczyć na to, że będą polecać nasz oddział
  • Odpowiedzi 9-10 – Promoters – Promotorzy – są to osoby bardzo zadowolone, które chętne sa do wyrażania swojej pozytywnej opinii i aktywnego polecania naszej firmy innym.

Tym sposobem elektroniczy ankieter pozwala na pomiar Net Promoter Score ® w oddziałach Twojej organizacji.

Zebranie danych nie jest jednak wszystkim co oferujemy. Zebrane dane przetwarzamy w raporty, które pokażą wskaźnik Net Promoter Score ® dla całej Twojej sieci jak i dla poszczególnych oddziałów. Dostarczymy ranking oddziałów wg wskaźnika Net Promoter Score ® dla Twojej organizacji i pozwolimy Ci monitorować jefo

Skala NPS

Net Promoter, Net Promoter Score, and NPS are trademarks of Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc., and Fred Reichheld