Badania satysfakcji pracowników dla Coca Cola HBC

Mamy przyjmność prowadzić badania satysfakcji pracowników dla firmy Coca Cola HBC Polska.  Badania prowadzone są przy użyciu ankiety satysfakcji pracowników umieszczonej na tablecie. System monitoruje satysfkację codzinnie a naszym zadaniem jest przekształcenie zebranych danych w raporty satysfkacji pracowniów.